دتکتور IR/IR


بررسی کامل شعله با پایه­ی هیدروکربن نشان داد که در این شعله­ گاز CO2 متصاعد شده از اثر سوختن دارای IR تولیدی در رنج ۴٫۳ تا ۴٫۴ میکرومتر می­باشد.

هم­چنین با بررسی­های بیشتر در طیف ۰٫۹ تا ۳ میکرون (IR متساعد شده از انرژی خود شعله) مقادیر عظیمی IR وجود دارد.

دتکتور  IR/IR  که می­تواند جهت سوختن مواد با پایه­ی هیدروکربن از پروسس دو طیف ۴٫۳ تا ۴٫۴ میکرون و ۰٫۹ تا ۳ میکرون که در اصل نسبت سنجی یا تفاضل سنجی می­نماید. (طیف ۰٫۹ تا ۳ میکرون بسیار حجیم می­باشد.) و هم­چنین وجود یک پروسسور که از وجود خطا در فضای حفاظتی می­کاهد، استفاده نماید. این دتکتور نسبت به انواع قبل برد و قابلیت اطمینان بیشتری دارد. دتکتورهای IR/IR برای طیف­های ۰٫۸ تا ۱ میکرون و ۱۴٫۷ تا ۱۶ میکرون هم طراحی و ساخته می­شوند.

اساس کار:

۱-    آنالیر فیلکرها

۲-    اندازه­ گیری تشعشع و طول موج دریافتی

۳-    نسبت سنجی بین دو سیگنال رسیده از دو سنسور مادون قرمز

در این دتکتور بیس تشعشع ۴٫۳ تا ۴٫۴ میکرون ناشی از CO2­ می­باشد. برد مطلوب این دتکتور ۲۰ متر جهت (۲sq ft2 ) شعله خواهد بود.