تفاوت بین Flame detector و Flame Scanner


Flame Sanner از تجهیزات ابزار دقیقی می باشد که عموماً برای حفاظت از بویلرها، مخازن سوخت و … استفاده می شود و کارکرد نظارتی دارد. این دتکتور اطلاعات بیشتری درباره ی طیف های نور در اختیار می گذارد و زمانی که شعله از بین می رود سیگنال خروجی را ارسال می کند. در حالی که Flame Detector که از تجهیزات اعلام حریق می باشد زمانی که شعله ای به وجود می آید خروجی اش فعال می گردد.