کنترل حریق

۷۹۸۱big

سیستم کنترل حریق هوشمند

یک سامانه اعلام حریق هوشمند که در واقع بخشی از امکانات سیستم BMS در یک خانه هوشمند می باشد در فیدبک هایی که از خود در برابر دریافت اطلاعات از آشکارسازهای مختلف حریق بروز می دهد، متفاوت است. فرض کنید در یک مجتمع مسکونی که به سیستم هوشمند مجهز شده و در واقع خانه هوشمند است ؛ حریق رخ می دهد، سیستم BMS با پردازش اطلاعات دریافتی از دتکتورهای موردنظر، گاز ورودی آن واحد را قطع نموده و نگهبان را از طریق مانیتور لمسی موجود در نگهبانی باخبر می کند، درب پله های اضطراری را باز کرده ، لامپ های مسیر خروج را روشن می کند. به صاحب خانه پیامک زده و با نزدیک ترین آتش نشانی تماس می گیرد. این عکس العمل ها، بخشی از عملکرد یک خانه هوشمند می باشد که علاوه بر افزایش بهره وری سیستم اعلام حریق، ایمنی ساختمان را نیز بهبود می بخشد.   

– قطع گاز ورودی در زمان نشت گاز و زلزله

– حذف پانل کنترل حریق سنتی

– کاهش سیم کشی اعلام حریق سنتی

از مزایای سیستم اعلام حریق هوشمند می باشد.