ماژول رله

VLC-12CH-10A(1)

رله ۱۲ کانال  

 • ۱۰ آمپر جریان خروجی برای هر کانال.
 • قابلیت قطع و وصل ولتاژ ۳ تا ۴۴۰ ولت.
 • قابلیت کنترل ۱۲ عملگر دیجیتالی (ON/OFF) بصورت مجزا و با ولتاژ مستقل.
 • برنامه ریزی دستی برای انجام ۱۲ سناریوی مختلف روشنائی و ….
 • قابلیت نصب تابلوئی و دیواری و خاصیت ضد حریق بدنه.
 • ۱۰ میلیون بار تعداد قطع و وصل.
 • حداکثر جریان مصرفی ۱۲ تا ۳۵ میلی آمپر و ولتاژ مصرفی ۱۲-۳۲ ولت مستقیم.
 • سرعت سوئیچینگ ۱۵ میلی ثانیه. 
 • دارای فیوز اضافه بار برای هر کانال .  

 

۰۸CH_RLY

رله ۸ کانال

 • ۱۶ آمپر جریان خروجی برای هر کانال.
 • قابلیت قطع و وصل ولتاژ ۳ تا ۴۴۰ ولت.
 • قابلیت کنترل ۸ عملگر دیجیتالی (ON/OFF) بصورت مجزا و با ولتاژ مستقل.
 • برنامه ریزی دستی برای انجام ۸ سناریوی مختلف روشنائی و ….
 • قابلیت نصب تابلوئی و دیواری و خاصیت ضد حریق بدنه.
 • ۱۰ میلیون بار تعداد قطع و وصل.
 • حداکثر جریان مصرفی ۱۲ تا ۳۵ میلی آمپر و ولتاژ مصرفی ۱۲-۳۲ ولت مستقیم.
 • سرعت سوئیچینگ ۱۵ میلی ثانیه. 
 • دارای فیوز اضافه بار برای هر کانال .  

۰۶CH_DIM~1

رله ۶ کانال

 • ۳ آمپر جریان خروجی برای هر کانال.
 • قابلیت قطع و وصل ولتاژ ۳ تا ۴۴۰ ولت.
 • قابلیت کنترل ۶ عملگر دیجیتالی (ON/OFF) بصورت مجزا و با ولتاژ مستقل.
 • برنامه ریزی دستی برای انجام ۶ سناریوی مختلف روشنائی و ….
 • قابلیت نصب تابلوئی و دیواری و خاصیت ضد حریق بدنه.
 • ۱۰ میلیون بار تعداد قطع و وصل.
 • حداکثر جریان مصرفی ۱۲ تا ۲۴ میلی آمپر و ولتاژ مصرفی ۱۲-۳۲ ولت مستقیم.
 • سرعت سوئیچینگ ۱۵ میلی ثانیه. 
 • دارای فیوز اضافه بار برای هر کانال .  

RLY4

رله ۴ کانال

 • ۱۰ آمپر جریان خروجی برای هر کانال.
 • قابلیت قطع و وصل ولتاژ ۳ تا ۴۴۰ ولت.
 • قابلیت کنترل ۴ عملگر دیجیتالی (ON/OFF) بصورت مجزا و با ولتاژ مستقل.
 • برنامه ریزی دستی برای انجام ۴ سناریوی مختلف روشنائی و ….
 • قابلیت نصب تابلوئی و دیواری و خاصیت ضد حریق بدنه.
 • ۱۰ میلیون بار تعداد قطع و وصل.
 • حداکثر جریان مصرفی ۸ تا ۱۸ میلی آمپر و ولتاژ مصرفی ۱۲-۳۲ ولت مستقیم.
 • دارای فیوز اضافه بار برای هر کانال .

پنل ادیشن ۳ کاناله

 • ۳ آمپر جریان خروجی برای هر کانال.
 • قابلیت قطع و وصل ولتاژ ۳ تا ۴۴۰ ولت.
 • قابلیت کنترل ۳ عملگر دیجیتالی (ON/OFF) بصورت مجزا و با ولتاژ مستقل.
 • قابلیت نصب روی پانلهای کنترلی و کلید های سنتی.
 • قابلیت نصب بصورت توکار.
 • ۱۰ میلیون بار تعداد قطع و وصل.
 • دارای فیوز اضافه بار برای هر کانال .

ADD-3R-5A

 

پنل ادیشن ۳ کاناله

 • ۵ آمپر جریان خروجی برای هر کانال.
 • قابلیت قطع و وصل ولتاژ ۳ تا ۴۴۰ ولت.
 • قابلیت کنترل ۳ عملگر دیجیتالی (ON/OFF) بصورت مجزا و با ولتاژ مستقل.
 • قابلیت نصب روی پانلهای کنترلی و کلید های سنتی.
 • قابلیت نصب بصورت توکار.
 • ۱۰ میلیون بار تعداد قطع و وصل.
 • دارای فیوز اضافه بار برای هر کانال .