ماژول دیمر

DIM-2ch-6Aدیمر  ۲ کاناله

 • حداکثر جریان هر کانال  ۶ آمپر.
 • حفاظت در برابرافزایش بار.
 • حفاظت در برابر افزایش جریان.
 • حفاظت در برابر افزایش حرارت.
 • قابلیت اجرای دو سناریو .
 • بدنه ضد حریق ABS.
 • دارای امکان قطع و وصل هر کانال به طور مجزا.
 • دارای امکان کنترل سطح حداقل و حداکثر روشنایی برای هر کانال.
 • امکان پیاده سازی انواع سناریو بر روی دیمر ها.
 • امکان اجرای سناریوهای زمان بندی شده (Sequence).
 • امکان دسته بندی کانالها.
 • امکان انجام تنظیمات دستی توسط کاربر (DIY).
 • مناسب برای لامپ های رشته ای و هالوژن.

 

DIM-4ch-3Aدیمر ۴ کاناله

 

 • حداکثر جریان هر کانال  ۳ آمپر.
 • حفاظت در برابرافزایش بار.
 • حفاظت در برابر افزایش جریان.
 • حفاظت در برابر حرارت.
 • قابلیت اجرای چهار سناریو .
 • بدنه ضد حریق ABS.
 • دارای امکان قطع و وصل هر کانال به طور مجزا.
 • دارای امکان کنترل سطح حداقل و حداکثر روشنایی برای هر کانال.
 • امکان پیاده سازی انواع سناریو بر روی دیمر ها.
 • امکان اجرای سناریوهای زمان بندی شده (Sequence).
 • امکان دسته بندی کانالها.
 • امکان انجام تنظیمات دستی توسط کاربر (DIY).
 • مناسب برای لامپ های رشته ای و هالوژن.

DIM-6ch-2Aدیمر ۶ کاناله

 • حداکثر جریان هر کانال  ۲ آمپر.
 • حفاظت در برابرافزایش بار.
 • حفاظت در برابر افزایش جریان.
 • حفاظت در برابر حرارت.
 • قابلیت اجرای شش سناریو .
 • بدنه ضد حریق ABS.
 • دارای امکان قطع و وصل هر کانال به طور مجزا.
 • دارای امکان کنترل سطح حداقل و حداکثر روشنایی برای هر کانال.
 • امکان پیاده سازی انواع سناریو بر روی دیمر ها.
 • امکان اجرای سناریوهای زمان بندی شده (Sequence).
 • امکان دسته بندی کانالها.
 • امکان انجام تنظیمات دستی توسط کاربر (DIY).
 • مناسب برای لامپ های رشته ای و هالوژن.

 

دیمر فلورسنت

 • دارای ۶ کانال.
 • جریان خروجی هر کانال ۱۰ آمپر.
 • حفاظت در برابر افزایش جریان.
 • حفاظت در برابر حرارت.
 • حفاظت در برابرافزایش بار.
 • مناسب برای لامپ های فلورسنت.

 

دیمر دالی

 

 • دارای ۶۴ کانال.
 • حفاظت در برابر افزایش جریان.
 • حفاظت در برابر حرارت.
 • حفاظت در برابرافزایش بار.
 • مناسب برای لامپ های LED.
 • هرکانال برای کنترل یک درایو LED.

 

ماژول  DMX

 • دارای ۴۸ کانال خروجی.
 • مناسب برای اجرای پروژه های نورپردازی هوشمند.

 

درایو   LED 4*7

 

 • دارای ۴ کانال خروجی.
 • هر کانال برای دیم ۷ عدد LED تحت پروتکل دالی.
 • مناسب برای LED های ۲۴ ولت.

 

درایو   LED 1

 • دارای ۱ کانال خروجی.
 • هر کانال برای دیم ۱عدد LED تحت پروتکل دالی.
 • مناسب برای LED های ۲۲۰ ولت.

 

درایو  DMX LED 4*5

 • دارای ۴ کانال خروجی.
 • هر کانال برای اتصال ۵ عدد LED .
 • مناسب برای LED های ۲۴ ولت.