coirrigo

۲۰۱۲۱۴۰۵۴۵۵۱

کنترل سیستم تهویه با روش VAT

همانطوریکه در بالا توضیح داده شد در این روش حجم هوای ورودی ثابت می باشد و کنترل با تغییر دما هوا صورت می گیرد فید بک دما یا از طریق یک سنسور دما و یا بصورت میانگین چند سنسور بدست می آید.

این سیستم برای نصب در محیط هایی که شرایط یکسان دارند مناسب می باشد ولی اگر خروجی کانالها در فضا هایی باشد که شرایط یکسان ندارند ممکن است باعث سرد شدن یک محیط و گرم شدن محیط دیگر شود .حل این مشکل با بهره گیری از کوئل های Recool و Reheat امکان پذیر است تا هر محیط با استفاده از یک ترموستات دمای مطلوب را بدست آورد ولی نکته قابل توجه این است که از جهت مصرف انرژی این راه کار مناسبی نیست .

کنترل سیستم تهویه با روش VAV

در روش VAV برخلاف روش VAT هوا با دمای ثابت از خروجی هوا ساز به کانالها منتقل می شود و در محل ورودی به محیط های مختلف از دمپرها بهره گرفته می شود، این دمپرها میزان هوای ورودی به هر محیط را با توجه به دمای مطلوب آن محیط تنظیم می کنند، بنابراین در این حالت ترموستات میزان گشودگی دمپر را مشخص می کند.

روش VAV از جهت مصرف انرژی بسیار وضعیت بهتری از روش VAT دارد.این صرفه جویی هم در قسمت تولید سرمایش و گرمایش انجام میگیرد و هم در مورد سرعت گردش فن . بدیهی است در این روش پارامترهای دیگر مثل تامین فشار مثبت و توجه به حداقل حجم هوای ورودی نیز در کنترل لحاظ میگردد.

کنترل موتورخانه ها

کنترلر CorrigoE می تواند جهت کنترل موتورخانه ها تا ۴ بویلر (دیگ و مشعل) به همراه دو شبکه حرارت دهی (HS) و یک خط آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار بگیرد و از جمله مزایای آن می توان به کنترل با تغییرات دمای بیرون اشاره نمود.در ضمن این کنترلر امکان تعریف ساعت کار نرمال و کم مصرف را دارد که با این امکان سیستم می تواند در بعضی از ساعات شبانه روز دمای مطلوب را پایین تر از حد نرمال قرار دهد که بطور قابل ملاحظه ای باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.

این کنترلر در سه دسته ۲۸،۱۵،۸ ورودی خروجی ارائه می شود و مناسب جهت کنترل هواساز ها و موتورخانه ها می باشد. در زیرچگونگی کارکرد Corrigo در هواسازها و موتورخانه ها به اختصار بیان شده است.

از جهت پروتکل های ارتباطی این کنترلر پروتکل های TCP/IP ، Lon, Modbus و Exoline را ساپورت می کند و با استفاده از این پروتکل ها می تواند به سیستم BMS ساختمان وصل شود و یا بصورت web-based عمل کند.

نکته حائز اهمیت این کنترلرها زمان کوتاه جهت تنظیم پارامترهای آن و راه اندازی سیستم می باشد.

بنابراین می توان گفت که راه اندازی آن نیاز به آموزش خاصی ندارد و فقط نیاز به آشنایی با چگونگی کارکرد موتورخانه ها و یا هواسازها دارد.

در سیستم های تهویه دو روش کنترلی VAV و CV-VAT   بسیار متدوال می باشند.

در روش Variable Air-Volume) VAV) سیستم با تغییر حجم هوای ورودی با دمای مشخص عمل می کند.

ولی در روش Constant-Volume Variable Air – Temperature) CV-VAT ) سیستم با حجم ثابت هوا دمای هوای ورودی را تغییر میدهد، بنابراین می توان گفت در VAV حجم هوای ورودی متغیر است و درVATدمای هوای ورودی متغیر است .