عنوان دوره های آموزشی

آموزش های خانه هوشمند  کاما به دو صورت آموزش های عمومی و خصوصی می باشد. الف- آموزش های عمومی بصورت رایگان و با اعطای مدرک معتبر بین الملی بوده و در کارگاه های کاملا مجهز و با اساتید مجرب در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 تبریز برگزار می گردد. این آموزش ها  […]