برگزاری اولین همایش ملی سازه های هوشمند

اولین همایش ملی سازه های هوشمند با حمایت شرکت کاما در تابستان امسال برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیش تر به سایت tasim.ir مراجعه نمایید.