همایش تجلیل از برگزیدگان صنعت ساختمان

 

 حضور اعضای شرکت هوشمند سازی کاما در اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان تبریز

این مراسم با همت نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی و مجموعه صنایع گیتی پسند  ترتیب داده شده بود . در این همایش  تمامی انبوه سازان ، صاحبنظران، مهندسین،تولیدکنندگان  و نام آوران فعال در صنعت ساختمان حضور داشتند . از سوی سازمان نظام مهندسی استان از اعضای شرکت هوشمندسازی کاما نیز بعنوان اولین شرکت فعال در زمینه هوشمند سازی ساختمان برای شرکت در این همایش دعوت بعمل آمده بود. این همایش بصورت یکروزه در مورخه ۹۴/۳/۶ و در سالن همایش های مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار گردید.