تمدید قرارداد نمایندگی انحصاری محصولات HDL تا آذر 98

 

خانه هوشمند کاما به مدت یکسال دیگر قرارداد نمایندگی انحصاری فروش، تامین قطعات ، پشتیبانی و گارانتی محصولات HDL  را با شرکت هوشمند پارس  منعقد نمود.

محصولات HDL را از دفتر شرکت و از نمایندگیهای مجاز تهیه فرمائید.