کسب رتبه دوم کشوری المپیاد آزاد ملی مهارت هوشمند سازی ساختمان

 

 آقای مهندس بهزاد جانشین مدیر فنی شرکت هوشمند انرژی کاما موفق به کسب عنوان دوم کشوری در بین شرکت کنندگان از سراسر کشور در اولین دوره مسابقات ملی مهارت هوشمندسازی ساختمان شد. شرکت هوشمند انرژی کاما این موفقیت را به ایشان و خانواده محترم تبریک عرض می نماید.