گواهینامه ها و تائیدیه ها

۴۲۱۹۱۶۸۳۰_۱۰۶۴۴

لوح تقدیر پروژه سالن همایش دانش دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز بهمن ۹۴

Untitledنمایندگی محصولات belimo سوییس